صفحه اصلی۱۳۹۷/۵/۱۲ ۲۳:۲۵:۲۳

Specialists In Modern Construction

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua ut enim ad minim veniam.

امین ترحمی اصل
امین ترحمی اصلدانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی
علاقمند به روان شناسی اسلامی

قصار گزیده

نوشته‌های تازه

Explore Recent Work

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.

بارگذاری مطالب بیشتر
تمام مطالب سایت

کتاب های خواندنی

مشاوره نوعی یادگیری حرفه ای است که کوتاه مدت تر از روان درمانگری و اغلب در یک جلسه قابل نتیجه گیری است و کمتر از پنج جلسه به طول می انجامد. اما روان درمانگری در جلسات مداوم تری پیگیری می شود و حتی ممکن است سال ها طول کشد.