به‌نام‌خدا

درباره ترحمی اصل

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
ترحمی اصل تاکنون 10 مطلب را ایجاد کرده است.

مواجهه با ویروس کرونا

در این نوشته با استفاده از اصول«درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد» که یکی از روان‌درمانی‌های موثر و مبتنی بر شواهد در علم روان‌شناسی است، گام‌هایی کاربردی برای مقابله موثر با بحران کرونا ارائه می‌شود. گام‌هایی همچون تمرکز بر آنچه در کنترل ماست؛ تصدیق افکار و احساسات‌مان؛ توجه به بدن‌مان و...

کدام انسان؟

خدا اراده نمود تا انسانِ متعالیِ روزهایِ حیرتِ ما، از خود بالاتر رفته، نخ تسبیحی شود برای دانه‌های پراکنده‌ای که شاید به مکر و قهر از هم دور افتاده بودند! چرا که او ایمان آورده و با بیشتر توان خویش عمل صالح نموده بود، پس خداوند محبتش را در دل مردمان قرار داد...

تفاوت روان‌درمانگری و مشاوره

مشاوره نوعی یادگیری حرفه ای است که کوتاه مدت تر از روان درمانگری و اغلب در یک جلسه قابل نتیجه گیری است و کمتر از پنج جلسه به طول می انجامد. اما روان درمانگری در جلسات مداوم تری پیگیری می شود و حتی ممکن است سال ها طول کشد.

تاثیر فروید بر روان‌شناسی

تحلیل‌های اخیر نشان می‌دهد تفسیر فروید از اطلاعات بیماران تحت تاثیر نظریه‌ی تعارض ناخودآگاه و میل جنسی مخدوش شده، او از داده‌های عینی تعبیر نادرست کرده و آنها را نادرست ارائه داده است. حتی نظریه‌های فروید محصول زمان خودش هم نبوده و آنها را به نحوی گمراه کننده انتشار می‌داد.

اهمیت مشاوره‌ با رویکرد اسلامی

فرهنگ در شیوه‌ی ادراک افراد تاثیر می‌گذارد و درمان‌های هماهنگ با فرهنگ به دلیل هماهنگی بیشتر با مراجع می‌تواند از اثر بخشی بیشتری برخوردار باشد؛ رویکرد اسلامی واجد مکانیزم‌ها و عواملی منحصر به فرد برای تبیین آسیب شناسی، درمان و پیشگیری است از این رو مراجعان مذهبی بیشتر اثر می‌پذیرند...

گاهِ تازگی دمید، تازه شو!

گاهِ تحولِ طبیعت فرا رسید و دستان لطیف نوروز پیکر آن را نوازش کرد، پس اکنون بهترین زمان برای غلطیدن دستان پرمهر توبه است بر پیکر آلودۀ روح، توبه سرآغاز تحول در حیات آدمی است، اما توبه نه تنها از عصیان که از غفلت و عادت، دو بلای سعادت‌سوز هستیِ...