فروید یا بختک!

۱۳۹۷/۵/۵ ۱۶:۱۴:۴۴مرداد ۵ام, ۱۳۹۷|دسته موضوعی: موج اول؛ روانکاوی|

تحلیل های اخیر نشان می دهد تفسیر و تعبیر فروید از اطلاعات حاصل از بیماران تحت تاثیر نظریه تعارض ناخودآگاه و میل جنسی کودکی، منظما مخدوش شده و او از داده های عینی تعبیر نادرست کرده و آنها را نادرست ارائه داده است. حتی نظریه های فروید محصول زمان خودش هم نبوده و آنها را به نحوی ناصحیح و گمراه کننده انتشار می داد.