حتی به اندازه یک جرعه آب…!

۱۳۹۳/۱۲/۸ ۱۸:۳۸:۳۴تیر ۲ام, ۱۳۹۲|دسته موضوعی: اهل بیت، مهدویت و انتظار|برچسب ها: , , |

غلام گفت: ای شاه چه می دهی به جای یک جرعه آب؟!!
شاه گفت: نیمی از سلطنتم را...!
غلام جرعه ای آب به او داد، ولی اندکی نگذشته بود که شاه دوباره تشنه گشت، برای بار دوم از غلام تمنای آب نمود و غلام همان سوال را دوباره مطرح کرد.
شاه یک بار دیگر گفت: نیم دیگر سلطنتم را.
آری آن که تشنه است و تشنگی را دریافته است و می خواهد تشنه گی وجود خویش را با وجود امامش سیراب کند، تمام هستی خود را به پای رسیدن به محبوب می ریزد.دیگر برایش مهم نیست که چه دارد و یا چه ندارد، برایش فرقی نمی کند که از دست می دهد و یا به دست می آورد، بلکه مهم رسیدن به محبوب است و بس...