همگام  با مظلومیت علی در نهج‌البلاغه

پس از وفات پیامبر و بی وفایی یاران به اطراف خود نگاه کرده یاوری جز اهل بیت خود ندیدم پس به مرگ آنان رضایت ندادم، چشم پر از خار و خاشاک فرو بستم و با گلویی که استخوان شکسته در آن گیر کرده بود جام تلخ حوادث را نوشیدم و خشم خویش فرو خوردم و بر نوشیدن جام تلخ‌تر از گیاه حنظل شکیبایی نمودم.(۱)

به خدا سوگند ابابکر جامعه خلافت را به تن کرد در حالی که می‌دانست جایگاه من نسبت به حکومت اسلامی چون محور آسیاب است به آسیاب که دور آن حرکت می‌کند و سرانجام اولی حکومت را به دست کسی سپرد که مجموعه‌ای از خشونت، سخت‌گیری و پوزش‌طلبی بود، در حکومت دومی مردم در ناراحتی و رنج مهمی گرفتار آمده بودند و دچار دو روئی و اعتراض شدند و من در این مدت طولانی و محنت‌زا و عذاب‌آور چاره‌ای جز شکیبایی نداشتم تا آن که روزگار عمر هم سپری شد و سومی به خلافت رسید دو پهلویش از پر خوری باد کرده، همواره بین آشپزخانه و دستشویی سرگردان بود و خویشاوندان پدری او از بنی‌امیه به پا خاستند و همراه او بیت‌المال را خوردند و بر باد دادند، عثمان آن قدر اسراف کرد که ریسمان بافته او باز شد و اعمال او مردم را برانگیخت و شکم بارگی‌اش نابودش کرد، (سپس مردم) مرا از هر  طرف احاطه کردند، تا آن که نزدیک بود حسن و حسین لگد مال گردند و ردای من از دو طرف پاره شد، مردم چون گله‌های گوسفند مرا در میان گرفتند اما آنگاه که به پا خواستم و حکومت را به دست گرفتم جمعی پیمان شکستند و گروهی از اطاعت من سرباز زده از دین خارج شدند(۲)      

آگاه باشید من با اختیار خود به سوی شما نیامدم بلکه به طرف دیار شما کشانده شدم(۳)  گرفتار کسانی شده‌ام که چون امر می‌کنم فرمان نمی‌برند و چون آنها را فرا می‌خوانم اجابت نمی‌کنند، ای مردم بی‌اصل و ریشه در یاری پروردگارتان برای چه در انتظارید؟ آیا دینی ندارید که شما را گرد آورد؟ و یا غیرتی که شما را به خشم وادارد. در میان شما به پا خواسته فریاد می‌کشم و عاجزانه از شما یاری می‌خواهم، اما به سخن من گوش نمی‌سپارید و فرمان مرا اطاعت نمی‌کنید(۴)       

پیکرهای بی روح و روح‌های بدون جسد

همگام با مظلومیت علی در نهج‌البلاغه

صبح‌گاهان کجی‌های شما را راست می‌کنم شام‌گاهان به حالت اول برمی‌گردید، ای مردمی که بدن‌های شما حاضر و عقل‌های شما پنهان و افکار و آراء شما گوناگون است و زمامداران شما دچار مشکلات شمایند، رهبر شما از خدا اطاعت می‌کند، شما با او مخالفت می‌کنید، اما رهبر شامیان خدا را معصیت می‌کند از او فرمانبردارند، به خدا سوگند دوست دارم معاویه شما را با نفرات خود مانند مبادله درهم و دینار با من سودا کند، ده نفر از شما را بگیرد و یک نفر از آنها را به من بدهد؛ ای اهل کوفه! گرفتار شما شده‌ام که سه چیز دارید و دو چیز ندارید، کرهایی با گوش‌های شنوا! گنگ‌هایی با زبان گویا! کورانی با چشمان بینا! نه در روز جنگ از آزادگانید و نه به هنگام بلا و سختی برادران یک رنگ می‌باشید(۵)  چرا شما را پیکرهای بی‌روح و روح‌های بدون جسد می‌نگرم؟ چرا شما را عبادت کنندگانی بدون صلاحیت و بازرگانانی بدون سود و تجارت و بیدارانی خفته؛ و حاضرانی غایب از صحنه مشاهده می‌کنم،(۶)  شگفت‌آور نیست که معاویه انسان‌های جفاکار پست را می‌خواند و آنها بدون انتظار کمک و بخششی از او پیروی می‌کنند و من شما را برای یاری حق می‌خوانم  در حالی که شما بازماندگان اسلام و یادگار مسلمانان پیشین می‌باشید، با کمک و عطایا شما را دعوت می‌کنم ولی از اطراف من پراکنده می‌شوید و به تفرقه و اختلاف روی می‌آورید، نه از دستورات من راضی می‌شوید و نه شما را به خشم می‌آورد که بر ضد من اجتماع کنید،(۷)  شما امام خود را در حق نافرمانی کرده و آنها امام خود را در باطل فرمانبر دارند! آنها نسبت به رهبر خود امانتدار و شما خیانت کارید! آنها در شهرهای خود به اصلاح و آبادنی مشغولند و شما به فساد و خرابی، اگر من کاسه چوبی آب را به یکی از شماها امانت دهم می‌ترسم که بند آن را بدزدید! (۸)

ای مرد نمایان نامرد!

همگام با مظلومیت علی در نهج‌البلاغه

ای کودک صفتان بی‌خرد، عقل‌های شما به عروسان پرده‌نشین شباهت دارد! چقدر دوست داشتم که شما را هرگز نمی‌دیدم و هرگز نمی‌شناختم! شناسایی شما جز پشیمانی حاصلی نداشت و اندوهی غم‌بار سرانجام آن شد؛ خدا شما را بکشد که دل من از دست شما پرخون و سینه‌ام از خشم شما مالامال است! کاسه‌های غم و اندوه را جرعه‌حرعه به من نوشاندید و با نافرمانی و ذلت پذیری رای و تدبیر مرا تباه کردید،(۹ من دیگر هیچ‌گاه به شما اطمینان ندارم و شما را پشتوانه خود نمی‌پندارم، شما یاران شرافتمندی نیستید که کسی به سوی شما دست دراز کند، به شتران بی‌ساربان می‌مانید که هرگاه از یک طرف جمع‌آوری گردید، از سوی دیگر پراکنده می‌شوید؛ شما را فریب می‌دهند اما فریب دادن نمی‌دانید، سرزمین شما را پیاپی می‌گیرند و شما پروا ندارید، چشم دشمن برای حمله شما خواب ندارد ولی شما در غفلت به سر می‌برید، (۱۰)  شگفتا می‌خواهم به وسیله شما بیماری‌ها را درمان کنم ولی شما درد بی‌درمان‌اید، کسی را می‌مانید که خار در پایش رفته و با خار دیگری می‌خواهد آن را بیرون کشد(۱۱)

آرزوی مرگ

همگام با مظلومیت علی در نهج‌البلاغه

خدایا من این مردم را با پند و تذکرهای مداوم خسته کردم و آنها نیز مرا خسته نمودند، آنها از من به ستوه آمده و من از آنان به ستوه آمدم، دل شکسته‌ام به جای آنان افرادی بهتر به من عنایت فرما و به جای من بدتر از من بر آنها مسلط کن،(۱۲)  اکنون دوست داشتنی‌ترین چیزی که آرزو می‌کنم مرگ است…!!!(۱۳)

 

و اینگونه شد که اولین خورشید آسمان ولایت، نخستین ایمان آورنده رسول مهر و عطوفت، باب علم بی‌نهایت، گنجینه اسرار نبوت، از دست مردمانی که نه چندان دور دوران رسول رحمت را درک کرده بودند و چشم در چشم او با کفار مجاهده نموده بودند و از لسان ملکوتی‌اش ستارها به دوش داشتند، این چنین با غفلت‌های پی‌در‌پی حق وصی به حقش را پایمال ساخته و کار را به جایی رساندند که امام زمانشان مرگ طلبید و مظلومانه از کنارشان به دیار باقی شتافت…!

آنان شمشیر ظلم و محرومیت را بی‌خردانه بر پیکرۀ بشریت فرود آوردند و ابدیت را متاثر غفلت خود کردند؛ اکنون هزاران سال از چنین روزهایی می‌گذرد، ولی هنوز هم امتحان همان است! عرصه، جبهۀ پیکار حق و باطل! و صحنه، صفحۀ امتحانی ماست! امروز این من و تو و مائیم که برگ تاریخ را رقم می زنیم و آیندگان را در مورد خویش به کنکاش وا می‌داریم! خوشا به حال آنان که ابوذر وار دل در گرو ولی زمان دهند و برای خشنودی و ظهورش سر از تن نشناسند، خوش به حال آنان که در این دوران سیاه و تاریک غیبت در راه امام‌شان زبانشان با تیزیِ جهلِ غافلان بریده شود و بر سر نخل های جهالت آویزان گردند ولی باز هم حامی ولیِ حاضر و ناظر زمان باشند و در راهش پایمردی کنند…!

خدایا به حق همین شب‌های عزیز که خون شریفترینِ مخلوقاتت بر زمین ریخت، ما را در دوران غیبتش جز یاورانش قرار ده و تا دوران ظهورش زندگی‌مان بخش و توفیقی عنایت فرما تا با جان و مال و قدرت و علم و نفوذ و قلم‌مان در راهش استوارا گام برداریم…! (۱۴)

همگام با مظلومیت علی در نهج‌البلاغه

پی نوشت ها:

۱)       ترجمه بخشی از خطبه ۲۶، ص ۷۳

۲)       ترجمه خلاصه خطبه ۳ ، صفحه ۴۵ تا ۴۷

۳)       ترجمه بخشی از خطبه ۷۱، ص ۱۲۱

۴)       ترجمه بخشی از خطبه ۳۹، ص ۹۳

۵)       ترجمه بخشی از خطبه ۹۷، ص ۱۸۱

۶)       ترجمه بخشی از خطبه ۱۰۸، ص ۲۰۱

۷)       ترجمه بخشی از خطبه ۱۸۰، ص ۳۴۴

۸)       ترجمه بخشی از خطبه ۲۵، ص ۷۳

۹)       ترجمه بخشی از خطبه ۲۷، ص ۷۷

۱۰)    ترجمه بخشی از خطبه ۳۴، ص ۸۷

۱۱)     ترجمه بخشی از خطبه ۱۲۱، ص ۲۳۱

۱۲)     ترجمه بخشی از خطبه ۲۵، ص ۷۳

۱۳)     ترجمه بخشی از خطبه ۱۸۰، ص ۳۴۴

۱۴)     از خواننده استدعا دارم در این شب‌های پرفیض قدر حقیر را از یاد نبرده و کریمانه با ذکر نام دعا فرمایند…!