بایگانی نوشته‌های وبگاه

همهٔ نوشته‌های دستهٔ خاطرات یک روان‌شناس!

روانشناسی انتقام و 1 تجربه
خاطرات یک روان‌شناس!

روانشناسی انتقام و 1 تجربه

انتقام با ما چه می‌کند؟ در وجود ما انسان‌ها بخش‌هایی تاریک و روشن نهفته است و هر بخش از رفتارهای هم‌جنس خود تغذیه و رشد می‌کند! رفتارهای غیراخلاقی، بخش تاریک وجودمان را سیر می‌کند و رفتارهای اخلاقی بخش روشن وجودمان را رشد می‌دهد.

جامعه تشویقت نمی‌کند، تو خوب باش
خاطرات یک روان‌شناس!

جامعه تشویقت نمیکند، تو خوب باش

امروز وقتی از سرکار به خانه آمدم پسرم را کمی کسل دیدم، بعد از کمی کنجکاوی فهمیدم دوستش که قبل از کرونا و البته در کلاس‌ها و امتحانات حضوری بیشترین نمره‌اش 14 بود، قرار است به‌خاطر شاگرداولی مورد تقدیر واقع شود و…