بایگانی نوشته‌های وبگاه

همهٔ نوشته‌های دستهٔ روان‌شناسی اسلامی

چرایی مکتب روانشناسی اسلامی
روان‌شناسی اسلامی

مکتب روانشناسی اسلامی

مکتب روانشناسی اسلامی، چرا؟! مگر روان‌شناسی چه کمبودی دارد که عده‌ای بحثِ روانشناسی اسلامی را مطرح می‌کنند؟ این اولین سؤالی است که طرفداران روان‌شناسی اسلامی باید پاسخ دهند! چراکه با بررسی دلایلشان روشن می‌شود، اصولاً چنین ضرورتی وجود دارد یا خیر؟ به این پرسش دودسته پاسخ داده شده

اهمیت مشاوره اسلامی
روان‌شناسی اسلامی

اهمیت مشاوره اسلامی

فرهنگ در شیوهٔ ادراک افراد تاثیر می‌گذارد و درمان‌های هماهنگ با فرهنگ به دلیل هماهنگی بیشتر با مراجع می‌تواند از اثربخشی بیشتری برخوردار باشد؛ رویکرد اسلامی واجد مکانیزم‌ها و عواملی منحصر به فرد برای تبیین آسیب‌شناسی، درمان و پیشگیری است، از این رو مراجعان مذهبی بیشتر اثر می‌پذیرند.