بایگانی نوشته‌های وبگاه

همهٔ نوشته‌های دستهٔ روان‌شناسی عمومی

خیلی هم مثبت فکر نکنید
روان‌شناسی عمومی

خیلی هم مثبت فکر نکنید

فانتزی‌های مثبت ذهن ما را فریب می‌دهند و فکر می‌کنیم به هدف‌هایمان رسیده‌ایم. ما به ‌طور مجازی به اهدافمان می‌رسیم و در نتیجه کمتر احساس نیاز می‌کنیم که در زندگیِ واقعی کاری انجام دهیم، بنابراین کارهای لازم برای موفقیتِ واقعی و رسیدن به اهدافمان را انجام نمی‌دهیم.

تفاوت درمانگری با مشاوره و راهنمایی
روان‌شناسی عمومی

تفاوت درمانگری با مشاوره و راهنمایی

مشاوره نوعی یادگیری حرفه‌ای است که کوتاه مدت‌تر از روان‌درمانگری و اغلب در یک جلسه قابل نتیجه‌گیری است و حدوداً کمتر از پنج جلسه به طول می‌انجامد. اما روان‌درمانگری در جلسات مداوم‌تری پیگیری می‌شود و حتی ممکن است سال‌ها طول کشد.

روانشناسی مرگ و مواجهه با کرونا
روان‌شناسی عمومی

روانشناسی مرگ و مواجهه با کرونا

حادثه‌ای را در آینده انتظار می‌کشیم و چون هنوز اتفاق نیفتاده و شاید روزی اتفاق بیافتد مشغلهٔ ذهنی بیشتری برایمان ایجاد می‌کند، چراکه اولی هر چه بوده تمام شده و دومی هنوز از راه نرسیده است! پس مُرادم از «مرگ‌اندیشی پیش رویدادی» اشتغال ذهنی به مرگ احتمالی در