به‌نام‌خدا

گلستان رمضان عزیز فرا رسید…!

تو اشرف‌ترین مخلوق ذات باری تعالایی، تو بودی که هنگام خلق شدن تحسین خالقت را برانگیختی، فَتَبَارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ در ثنای تو گفته شد چراکه برتر و بهتر از تو خلق نگشت، کهکشان‌ها و زمین از برای تو آفریده شد و همه در مقابل ارزشت سر تعظیم فرود آوردند...

حتی به اندازه یک جرعه آب…!

آن که تشنگی را دریافته است و می خواهد تشنه‌گی وجود خویش را با وجود امامش سیراب کند، تمام هستی خود را به پای رسیدن به محبوب می ریزد. دیگر برایش مهم نیست که چه دارد و یا چه ندارد، فرقی نمی کند که از دست می‌دهد یا به دست می‌آورد...