بایگانی نوشته‌های وبگاه

همهٔ نوشته‌های دستهٔ حجاب

روانشناسی حجاب و مقاومت جامعه
روان‌شناسی اجتماعی

روانشناسی حجاب و مقاومت جامعه

مَثل برخوردهای باتومی یا حتی اقدامات فرهنگی بدون حلِ مسائلِ مربوط به حکمرانی سیاسی-اقتصادی، مَثل «سیلی‌زدن» یا «یخ ریختن» به کتری در حال جوشی است که زیرش مشعلی روشن است! شاید عامل چنین کاری خود را بسوزاند امّا نمی‌تواند دمای آن را کاهش دهد! راه‌حل مشخص است، مشعل