برچسب: خودم‌را‌دوست‌دارم

چگونه از گروه پیروی نکنیم
روان‌شناسی اجتماعی

چگونه از گروه پیروی نکنیم

در صورت داشتن این پنج ابزار می‌توانیم خطاهای گروه را شناخته، با آن‌ها در این مورد صحبت کرده و مسیر گروه را تغییر دهیم، یا در صورت مقاومت آن‌ها بر گروه شوریده و از آن جدا شویم. اگر چنین انسانی هستیم باید به خود تبریک بگوئیم، چرا که هزینه دادن برای رشد و ترک رفاه برای کمال…

ادامه مطلب »
روانشناسی انتقام و 1 تجربه
روان‌شناسی عمومی

روانشناسی انتقام و ۱ تجربه

انتقام با ما چه می‌کند؟ در وجود ما انسان‌ها بخش‌هایی تاریک و روشن نهفته است و هر بخش از رفتارهای هم‌جنس خود تغذیه و رشد می‌کند! رفتارهای غیراخلاقی، بخش تاریک وجودمان را سیر می‌کند و رفتارهای اخلاقی بخش روشن وجودمان را رشد می‌دهد.

ادامه مطلب »