بایگانی نوشته‌های وبگاه

همهٔ نوشته‌های دستهٔ خیال‌بافی

خیلی هم مثبت فکر نکنید
روان‌شناسی عمومی

خیلی هم مثبت فکر نکنید

فانتزی‌های مثبت ذهن ما را فریب می‌دهند و فکر می‌کنیم به هدف‌هایمان رسیده‌ایم. ما به ‌طور مجازی به اهدافمان می‌رسیم و در نتیجه کمتر احساس نیاز می‌کنیم که در زندگیِ واقعی کاری انجام دهیم، بنابراین کارهای لازم برای موفقیتِ واقعی و رسیدن به اهدافمان را انجام نمی‌دهیم.