برچسب: روان‌شناسی‌انتقام

روانشناسی انتقام و 1 تجربه
روان‌شناسی عمومی

روانشناسی انتقام و ۱ تجربه

انتقام با ما چه می‌کند؟ در وجود ما انسان‌ها بخش‌هایی تاریک و روشن نهفته است و هر بخش از رفتارهای هم‌جنس خود تغذیه و رشد می‌کند! رفتارهای غیراخلاقی، بخش تاریک وجودمان را سیر می‌کند و رفتارهای اخلاقی بخش روشن وجودمان را رشد می‌دهد.

ادامه مطلب »