تاثیر فروید بر روان‌شناسی

تحلیل‌های اخیر نشان می‌دهد تفسیر فروید از اطلاعات بیماران تحت تاثیر نظریه‌ی تعارض ناخودآگاه و میل جنسی مخدوش شده، او از داده‌های عینی تعبیر نادرست کرده و آنها را نادرست ارائه داده است. حتی نظریه‌های فروید محصول زمان خودش هم نبوده و آنها را به نحوی گمراه کننده انتشار می‌داد.