برچسب: ویروس‌کرونا

روانشناسی مرگ و مواجهه با کرونا
روان‌شناسی اسلامی

روانشناسی مرگ و مواجهه با کرونا

حادثه‌ای را در آینده انتظار می‌کشیم و چون هنوز اتفاق نیفتاده و شاید روزی اتفاق بیافتد مشغلهٔ ذهنی بیشتری برایمان ایجاد می‌کند، چراکه اولی هر چه بوده تمام شده و دومی هنوز از راه نرسیده است! پس مُرادم از «مرگ‌اندیشی پیش رویدادی» اشتغال ذهنی به مرگ احتمالی در آینده‌ای نزدیک است…

ادامه مطلب »