بایگانی نوشته‌های وبگاه

همهٔ نوشته‌های دستهٔ گروه‌ اندیشی

چگونه از گروه پیروی نکنیم
روان‌شناسی اجتماعی

چگونه از گروه پیروی نکنیم

در صورت داشتن این پنج ابزار می‌توانیم خطاهای گروه را شناخته، با آن‌ها در این مورد صحبت کرده و مسیر گروه را تغییر دهیم، یا در صورت مقاومت آن‌ها بر گروه شوریده و از آن جدا شویم. اگر چنین انسانی هستیم باید به خود تبریک بگوئیم، چرا که هزینه دادن برای رشد و ترک رفاه برای کمال…