به‌نام‌خدا

ACT یا درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد یکی از رویکردهای روان‌شناسی است: 

  • این درمان مخلوطی از 4 رویکرد توجه آگاهی، پذیرش، تعهد و تغییر رفتار است.
  • هدف کلی آن در نهایت رسیدن به انعطاف پذیری روانی است به گونه‌ای که نیاز به حذف یا از بین بردن احساس بد نباشد؛ بلکه به رغم وجود این احساس فرد به سوی رفتار مبتنی بر ارزش اندیشیده حرکت کند.
  • این روش توسط استیون هیز (Steven C. Hayes) در سال 1982 معرفی شد. ACT جزو درمانهای موج سوم رفتاردرمانی محسوب می‌شود.

ACT یا درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد چه اهدافی دارد؟ 

  • همجوشی‌زدای شناختی یعنی سعی کند کمتر افکار، تصویرهای ذهنی، احساسات یا خاطرات خود را عینی‌سازی کند یعنی مانند واقعیت بداند.
  • به جای اینکه سعی شود افکار یا احساسات ناخوشایند کنترل شود، این رویدادهای ذهنی فقط مشاهده و پذیرفته شوند.
  • در لحظه حال حضور داشته باشد (توجه آگاهی)، علاقه به لحظه حال نشان دهد و باز باشد.
  • خود متعالی فرد کشف شود و فرد به جنبه‌ای از خودش که نظاره‌گر رویدادهای زندگی و وقایع زندگی‌اش است دست یابد.
  • فرد بتواند ارزش‌های خودش را روشن کند درباره آن‌ها بیندیشد تا زندگی معنامند کرده و انعطاف‌پذیری روانی‌اش را افزایش دهد.
  • عمل متعهدانه در جهت رسیدن به ارزش‌ها.

مواجهه با ویروس کرونا

در این نوشته با استفاده از اصول«درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد» که یکی از روان‌درمانی‌های موثر و مبتنی بر شواهد در علم روان‌شناسی است، گام‌هایی کاربردی برای مقابله موثر با بحران کرونا ارائه می‌شود. گام‌هایی همچون تمرکز بر آنچه در کنترل ماست؛ تصدیق افکار و احساسات‌مان؛ توجه به بدن‌مان و...